Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 20.10.2021 έως 19.10.2024 (ΑΔΑ: 92Α2469Β7Γ-ΥΑΓ):

 • Μαρίνα Τζακώστα, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: martzak at uoc.gr
 • Ανδρέας Φουντουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: afount at uoc.gr
 • Γεώργιος Μανωλίτσης, Καθηγητής
  • e-mail: gmanolitsis at uoc.gr
 • Άννα Στραταριδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: astrat at uoc.gr
 • Μαρία Κυπριωτάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος) 
  • e-mail: mkypriotaki at uoc.gr
 • Νικόλαος Ζαράνης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: nzaranis at uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Νύκταρης, Μέλος ΕΤΕΠ
  • e-mail: knyktaris at uoc.gr
 • Σοφία Νικολιδάκη, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: s.nikolidaki at uoc.gr
 • Ευαγγελία Πατσαχάκη, Διοικητικό Προσωπικό 
  • e-mail: epatsahaki at uoc.gr
 • Σοφία Σαμψών, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: samson at uoc.gr