Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Μαρίνα Τζακώστα, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: martzak at edc.uoc.gr
 • Νικόλαος Ζαράνης, Καθηγητής
  • e-mail: nzaranis at edc.uoc.gr
 • Θεόδωρος Ελευθεράκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: elefthet at edc.uoc.gr
 • Μαρία Κυπριωτάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • ​​​​​​​e-mail: mkypriotaki at edc.uoc.gr