Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Μανωλίτσης Γεώργιος (Συντονιστής)
  • Φουντουλάκης Ανδρέας
  • Πουρκός Μάριος
  • Στραταριδάκη Άννα
  • Ζαράνης Νικόλαος