Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Γεώργιος Μανωλίτσης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: gmanolitsis at edc.uoc.gr
 • Ανδρέας Φουντουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: afount at edc.uoc.gr
 • Μάριος Πουρκός, Καθηγητής
  • e-mail: mpourkos at edc.uoc.gr
 • Άννα Στραταριδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: astrat at edc.uoc.gr
 • Νικόλαος Ζαράνης, Καθηγητής
  • e-mail: nzaranis at edc.uoc.gr