Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Καλαϊτζιδάκης Παντελής (Συντονιστής)
  • Παπαδόπουλος Αθανάσιος
  • Πετράκης Εμμανουήλ
  • Τζουβελέκας Βαγγέλης