Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Δάφνη Νικολίτσα, Επίκ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: nikolitsa at uoc.gr
 • Γιώργος Σταματόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: gstamato at uoc.gr
 • Μαργαρίτα Τζίνιους, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: genius at uoc.gr
 • Μιχαήλ Τσαγρής, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: mtsagris at uoc.gr