Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Καλαϊτζιδάκης Παντελής (Συντονιστής)
  • Τζουβελέκας Βαγγέλης
  • Νικολίτσα Δάφνη
  • Τσαγρής Μιχαήλ