Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Παντελής Καλαϊτζιδάκης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: kalaitzp at uoc.gr
 • Μαργαρίτα Τζίνιους, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: genius at uoc.gr
 • Δάφνη Νικολίτσα, Επίκ. Καθηγήτρια
  • e-mail: nikolitsa at uoc.gr
 • Μιχαήλ Τσαγρής, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: mtsagris at uoc.gr