Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Κιουσοπούλου Αντωνία (Συντονίστρια)
  • Καραναστάση Παυλίνα
  • Κολοβός Ηλίας
  • Πετμεζάς Σωκράτης
  • Σακελλαρίου Ελένη