Τμήμα Ψυχολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Εμμανουήλ Δαφερμάκης, Αναπλ. Καθηγητής (Συντονιστής)
  • email: mdafermo at uoc.gr 
 • Αλέξιος Αρβανίτης, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: a.arvanitis at uoc.gr
 • Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: giovazot at uoc.gr
 • Κατερίνα Κούτρα, Επίκ. Καθηγήτρια
  • e-mail: kkoutra at uoc.gr