Τμήμα Ψυχολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπλ. Καθηγητής (Συντονιστής)
  • email: giovazot at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Δαφερμάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • email: mdafermo at uoc.gr
 • Τσακανίκος Ηλίας, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: elias.tsakanikos at uoc.gr
 • Ζαμπετάκης Λεωνίδας, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: zampetakis.leonidas at uoc.gr