Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Μαρία Βαμβακάκη, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: vamvakak at materials.uoc.gr
 • Άννα Μητράκη, Καθηγήτρια
  • e-mail: mitraki at materials.uoc.gr
 • Γεράσιμος Αρματάς, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: garmatas at materials.uoc.gr
 • Γεώργιος Κοπιδάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • ​​​​​​​e-mail: kopidaki at materials.uoc.gr
 • Δημήτριος Παπάζογλου, Αναπλ. Καθηγητής
  • ​​​​​​​e-mail: dpapa at materials.uoc.gr
 • Ιωάννης Ρεμεδιάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • ​​​​​​​e-mail: remed at materials.uoc.gr