Τμήμα Φ.Κ.Σ.

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Βασιλική Τσούρτου, Επίκ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: vtsourtou at uoc.gr
 • Ελένη Κατσαρού, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: katsarou at fks.uoc.gr
 • Αριστείδης Τσαντηρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: aris at phl.uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Κουκουζέλης, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: koukouze at uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Σαργέντης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: sargentk at uoc.gr
 • Δέσποινα Σταματοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: stamatop at phl.uoc.gr

με Αναπληρωματικά Μέλη

 • Παναγιώτης Θεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: pantheo at phl.uoc.gr
 • Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια
  • e-mail: tsinorema at fks.uoc.gr