Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 08.12.2021 έως 07.12.2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΘΥ469Β7Γ-ΠΝΤ):

 • Παναγιώτης Θεοδώρου, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: theodor at uoc.gr
 • Μαρία Βενιέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: venierim at uoc.gr
 • Τηλέμαχος-Παναγιώτης Ιατρίδης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: iatridis at uoc.gr
 • Χλόη Μπάλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: chloeballa at uoc.gr
 • Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: epapad at uoc.gr
 • Αριστείδης Τσαντηρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: tsantirop at uoc.gr
 • Στυλιανός Γκαδρής, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: sgkadris at uoc.gr
 • Νεκταρία Λιοδάκη, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: liodakin at uoc.gr
 • Σοφία Γιαλεδάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: gialedas at uoc.gr
 • Γεώργιος Μαμαλάκης, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: g.mamalakis at uoc.gr