Τμήμα Φ.Κ.Σ.

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Τσαντηρόπουλος Αριστείδης (Συντονιστής)
  • Βενιέρη Μαρία
  • Τσινόρεμα Σταυρούλα
  • Τσούρτου Βασιλική
  • Τζανουδάκη Στέλλα