Τμήμα Ιατρικής

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 19.05.2022 έως 18.05.2025 (ΑΔΑ: 6ΤΖ8469Β7Γ-Η74):

 • Σοφία Κουκουράκη, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: koukour at uoc.gr
 • Χρυσούλα Περδικογιάννη, Επίκ. Καθηγήτρια
  • e-mail: perdikogian at uoc.gr
 • Μαρία Βενυχάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • e-mail: venycham at uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Κρασαγάκης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: krasagak at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: esymvoulakis at uoc.gr
 • Μαρίνα Βιδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: marina.vidaki at uoc.gr
 • Μαρία Ζερβού, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: zervou at uoc.gr
 • Ειρήνη Κουτσογιαννάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: koutsoge at uoc.gr

Στη σύνθεση της ΟΜΕΑ συμμετέχουν και εκπρόσωποι φοιτητών από 19.05.2022 έως 18.05.2023:

 • Ιωάννης Μωυσής Σκιάνης, Προπτυχιακός Φοιτητής