Τμήμα Ιατρικής

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 • Δημήτριος Τσέτης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: tsetis at med.uoc.gr
 • Αικατερίνη Αντωνίου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Αναπλ. Συντονιστή)
  • e-mail: kantoniou at med.uoc.gr
 • Εμμανουήλ Γαλανάκης, Καθηγητής
  • e-mail: emmgalan at uoc.gr 
 • Γεώργιος Γουλιέλμος, Καθηγητής
  • e-mail: goulielmos at med.uoc.gr
 • Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής
  • e-mail: john.damilakis at med.uoc.gr
 • Ευγένιος Δαφνής, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: dafnis at uoc.gr
 • Ελένη Δημητρίου, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: lena.dimitriou at uoc.gr
 • Ευστάθιος Δετοράκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: edetorakis at med.uoc.gr
 • Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: takis at uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Κρασαγάκης, Καθηγητής
  • e-mail:krasagak at med.uoc.gr
 • Χρήστος Λιονής, Καθηγητής
  • e-mail: lionis at med.uoc.gr
 • Μιχαήλ Μαζωνάκης, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: mazonak at med.uoc.gr
 • Βασίλειος Ράος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: raos at uoc.gr
 • Ευσταθία Σκούλικα, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • ​​​​​​​e-mail:scoulica at med.uoc.gr
 • Γρηγόριος Χλουβεράκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: gchlouve at med.uoc.gr