Τμήμα Βιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 16.11.2021 έως 15.11.2024 (ΑΔΑ: 6Ψ30469Β7Γ-ΚΒ3):

 • Ιωάννης Καρακάσης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: karakassis at uoc.gr 
 • Μαρία-Δάφνη Μπαζοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια
  • e-mail: daphne.bazopoulou at uoc.gr
 • Γεώργιος Ζάχος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: gzachos at uoc.gr
 • Γεώργιος Κουμουνδούρος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: gkoumound at uoc.gr
 • Παναγιώτης Σαρρής, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: p.sarris at uoc.gr
 • Παναγιώτης Μόσχου, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: panagiotis.moschou at uoc.gr
 • Αικατερίνη Σιακαβάρα, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: a.siakavara at uoc.gr
 • Μαρία Δραμουντάνη, Μέλος ΕΤΕΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: dramount at uoc.gr
 • Ελένη Μαραβέγια, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: maraveya at uoc.gr
 • Ιωάννα Βλατάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: tvlataki at uoc.gr

Στη σύνθεση της ΟΜΕΑ συμμετέχει και εκπρόσωπος φοιτητών από 16.11.2021 έως 15.11.2022:

 • Δημήτρης Παΐζης Ραντόικοβιτς, Προπτυχιακός Φοιτητής