Τμήμα Βιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Στέργιος Πυρίντσος, Καθηγητής (Συντονιστής)
    • e-mail: pirintsos at uoc.gr 
  • Ηλέκτρα Γκιζελή, Καθηγήτρια
    • e-mail: egizeli at uoc.gr
  • Χριστόφορος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής
    • e-mail: nikolaou at uoc.gr