Τμήμα Βιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Πυρίντζος Στέργιος (Συντονιστής)
  • Γκιζελή Ηλέκτρα
  • Νικολάου Χριστόφορος
  • Βλατάκη Τζοβάνα