Τμήμα Φιλολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Έλενα Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: anagnostopoulou at uoc.gr
 • Αλέξης Καλοκαιρινός, Καθηγητής
  • e-mail: kalokerinos at uoc.gr
 • Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια
  • e-mail: kastrinaki at uoc.gr
 • Παναγιώτα Μήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: mini at uoc.gr
 • Στέλιος Παναγιωτάκης, Καθηγητής
  • e-mail: panayotakis at uoc.gr
 • Μανόλης Πατεδάκης, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: patedakis at uoc.gr
 • Δημήτρης Πολυχρονάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: polychronakis at uoc.gr