Τμήμα Φυσικής

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Βασίλειος Χαρμανδάρης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: vassilis at physics.uoc.gr
 • Ελευθέριος Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: iliopoul at physics.uoc.gr
 • Θεόδωρος–Πέτρος Ρακιτζής, Καθηγητής
  • e-mail: pt at iesl.forth.gr
 • Νικόλαος Τσάμης, Καθηγητής
  • e-mail: tsamis at physics.uoc.gr
 • Γεώργιος Τσιρώνης, Καθηγητής
  • e-mail: gts at physics.uoc.gr