Τμήμα Φυσικής

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Χαρμανδάρης Βασίλειος (Συντονιστής)
  • Ηλιόπουλος Ελευθέριος
  • Ρακιτζής Θεόδωρος–Πέτρος
  • Τσάμης Νικόλαος
  • Τσιρώνης Γεώργιος
  • Καντιδάκη Ελένη