Τμήμα Φυσικής

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 29.10.2021 έως 28.10.2024:

 • Βασίλειος Χαρμανδάρης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: charmanv at uoc.gr
 • Ιωάννης Κομίνης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: ikominis at uoc.gr
 • Βασίλειος Νιάρχος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: niarxosb at uoc.gr
 • Ανδρέας Ζέζας, Καθηγητής (αν. μέλος)
  • e-mail: azezas at uoc.gr
 • Ελευθέριος Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (αν. μέλος)
  • e-mail: iliopoue at uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Μακρής, Επίκ. Καθηγητής (αν. μέλος)
  • e-mail: k.makris at uoc.gr
 • Ιωάννης Καραδάμογλου, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: i.karadamoglou at uoc.gr
 • Αθανασία Ψυλλάκη, Μέλος ΕΔΙΠ (αν. μέλος)
  • e-mail: psyllaka at uoc.gr
 • Μαρία Ματαλλιωτάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: matallim at uoc.gr
 • Ελένη Καντιδάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αν. μέλος)
  • e-mail: kantidae at uoc.gr