Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Ευάγγελος Μαρκάτος, Καθηγητής (Συντονιστής)
    • e-mail: markatos at csd.uoc.gr
  • Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής
    • e-mail: bilas at csd.uoc.gr
  • Ιωάννης Τζίτζικας, Αναπλ. Καθηγητής
    • e-mail: tzitzik at csd.uoc.gr