Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Μαρκάτος Ευάγγελος (Συντονιστής)
  • Αργυρός Αντώνιος
  • Τζίτζικας Ιωάννης
  • Καλαϊτζάκη Ειρήνη
  • Σταυρακάκη Μαρία