Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 23.11.2021 έως 22.11.2024 (ΑΔΑ: 6ΕΝ0469Β7Γ-83Κ):

 • Ευάγγελος Μαρκάτος, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: markatos at uoc.gr
 • Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής
  • e-mail: bilas at uoc.gr
 • Ιωάννης Τζίτζικας, Καθηγητής
  • e-mail: tzitzikg at uoc.gr
 • Αντώνης Αργυρός, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: argyros at uoc.gr
 • Παναγιώτης Τσακαλίδης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: tsakalid at uoc.gr
 • Πολύβιος Πρατικάκης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: polyvios at uoc.gr
 • Άννα Σφακιανάκη, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: a.sfakianaki at uoc.gr
 • Νικόλαος Κρασσάς, Μέλος ΕΤΕΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: nkrassas at uoc.gr
 • Ειρήνη Καλαϊτζάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: kalaitze at uoc.gr
 • Μαρία Σαβιολάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: msaviolaki at uoc.gr

Στη σύνθεση της ΟΜΕΑ συμμετέχουν και εκπρόσωποι φοιτητών από 23.11.2021 έως 22.11.2022:

 • Μαρία Οικονομίδου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
 • Αντώνιος Περής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής (αναπλ. μέλος)
 • Ιάκωβος Κολοκάσης, Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Εμμανουήλ Παυλιδάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ (αναπλ. μέλος)