Τμήμα Κοινωνιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: chrkon at uoc.gr 
 • Βασίλης Αράπογλου, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: arapov at uoc.gr
 • Μύρων Αχείμαστος, Καθηγητής
  • e-mail: myron at uoc.gr
 • Στέλλα Ζαμπαρλούκου, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: zamba at uoc.gr
 • Γεώργιος Τσιώλης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: tsiolisg at uoc.gr
 • Μαρία Κούση, Καθηγήτρια
  • e-mail: kousis.m at uoc.gr
 • Νικόλαος Σερντεδάκις, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: serntedn at uoc.gr
 • Ελένη Φουρναράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: ​​​​​​​elfou at uoc.gr