Τμήμα Κοινωνιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος την ακόλουθη σύνθεση από 30.03.2022 έως 29.03.2025 (ΑΔΑ: 9ΗΑΖ469Β7Γ-0Ψ0):

 • Στέλλα Ζαμπαρλούκου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: zamba at uoc.gr 
 • Ιωάννης Κουμπουρλής, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: koumpi at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Αλεξάκης, Επίκουρος Καθηγητής
  • e-mail: alexakem at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Τζανάκης, Αναπλ. Καθηγητής (αν. μέλος)
  • e-mail: tzanakism at uoc.gr
 • Αθηνά Σκουλαρίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (αν. μέλος)
  • e-mail: skoulariki at uoc.gr
 • Βασίλειος Ρωμανός, Επίκουρος Καθηγητής (αν. μέλος)
  • e-mail: romanos at uoc.gr
 • Δημήτριος Αλεξάκης, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: d.alexakis at uoc.gr
 • Αλέξανδρος Τσιριντάνης, Μέλος ΕΔΙΠ (αν. μέλος)
  • e-mail: tsirintanis at uoc.gr
 • Μαρίνα Μουνδριανάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: moundrim at uoc.gr
 • Μαρία Ακουμιανάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αν. μέλος)
  • e-mail: maria.akoumianaki at uoc.gr