Τμήμα Χημείας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 28.03.2022 έως 27.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΩΘΑ469Β7Γ-ΔΑΡ):

 • Δημήτριος Άγγλος, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: anglos at uoc.gr 
 • Απόστολος Σπύρος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: aspyros at uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Δημάδης, Καθηγητής
  • e-mail: demadis at uoc.gr 
 • Κωνσταντίνος Νεοχωρίτης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: kneochor at uoc.gr 
 • Γεώργιος Τσιώτης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: tsiotis at uoc.gr
 • Ιουλία Σμόνου, Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: smonou at uoc.gr
 • Μαρία Φουσκάκη, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: fouskakm at uoc.gr
 • Σπύρος Κορνήλιος, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: kornilis at uoc.gr
 • Άννα Παντελιδάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: pantelia at uoc.gr
 • Σόρε Σαδμάν, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: shadman at uoc.gr