Τμήμα Χημείας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

 • Δημήτριος Άγγλος, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: anglos at uoc.gr 
 • Ιουλία Σμόνου, Καθηγήτρια
  • e-mail: smonou at chemistry.uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Δημάδης, Καθηγητής
  • e-mail: demadis at chemistry.uoc.gr 
 • Απόστολος Σπύρος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: aspyros at chemistry.uoc.gr
 • Γεώργιος Τσιώτης, Καθηγητής
  • e-mail: tsiotis at chemistry.uoc.gr