Διεθνείς κατατάξεις

 

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στους πιο σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς κατάταξης όπως οι Times Higher Education (THE), QS, Clarivate Analytics, Shanghai GRUP, U- Multirank, καταλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις.

Η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή του ιδρύματος στους πίνακες των διεθνών οργανισμών κατάταξης στοχεύει, αφενός στην ανάδειξη των επιδόσεων του ιδρύματος στην εκπαίδευση και στην έρευνα και αφετέρου στην προσέλκυση διεθνών συνεργασιών.

Παράλληλα, η συμμετοχή στις διεθνείς κατατάξεις δρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά στην παρακολούθηση των δεικτών και των κριτήριων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος. 

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης στις διεθνείς κατατάξεις.