Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Δημήτρης Κοτρόγιαννος, Καθηγητής (Συντονιστής)
    • e-mail: kotroyannos at uoc.gr
  • Ήβη Μαυρομούστακου, Καθηγήτρια
    • e-mail: mavromoi at uoc.gr
  • Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής
    • e-mail: papadakn at uoc.gr