Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 23.03.2022 έως 22.03.2025 (ΑΔΑ: ΩΑΛΒ469Β7Γ-ΞΙΠ):

 • Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: papadakn at uoc.gr
 • Ηλίας Γεωργαντάς, Αναπλ. Καθηγητής
   • e-mail: georgantas at uoc.gr
  • Αλέκος Κουτσογιάννης, Επίκ. Καθηγητής
   • e-mail: akoutsogian at uoc.gr
  • Κωνσταντίνος Μανασάκης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: manasakis at uoc.gr
  • Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: mavromoi at uoc.gr
  • Ιωάννης Καραγιάννης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: ikarayiannis at uoc.gr
  • Δημήτρης Βυζιργιαννάκης, Μέλος ΕΔΙΠ
   • e-mail: dviziria at uoc.gr
  • Πελαγία Τσακιράκη, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: tsakiraki at uoc.gr
  • Γεωργία Κουκουράκη, Διοικητικό Προσωπικό
   • e-mail: georgia.koukouraki at uoc.gr
  • Αικατερίνη Τρουλλινού, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: ktroullinou at uoc.gr