Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Σταύρου Δημήτρης (Συντονιστής)
  • Κουρκούτας Ηλίας
  • Μακράκης Βασίλης
  • Δημητρακάκη Ευαγγελία