Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Κουρκούτας Ηλίας (Συντονιστής)
  • Καλογιαννάκη Πέλλα
  • Κούρκουλος Μιχάλης
  • Κωστούλα Νέλλη
  • Σπαντιδάκης Ιωάννης
  • Μαρία Αργυρούδη (μέλος ΕΤΕΠ - Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής)