Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 10.11.2021 έως 09.11.2024:

 • Ελένη Βασιλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: vasilaki at uoc.gr
 • Μιχάλης Κούρκουλος, Επίκ. Καθηγητής
  • e-mail: mkourk at uoc.gr
 • Ασπασία Χατζηδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: aspahatz at uoc.gr
 • Αγγελική Μουζάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: amouzaki at uoc.gr
 • Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: anastasiadis at uoc.gr
 • Παρασκευή Θώμου, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: thomou at uoc.gr
 • Θεοδοσία Μιχελακάκη, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: tmichel at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: e.chalkiadakis at uoc.gr
 • Γεωργία Χουρδάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: ghourdaki at uoc.gr
 • Ελένη Μουντάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: emount at uoc.gr

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 1ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (elearning)»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 1ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ