Ανακοινώσεις

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις τρέχουσες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που αφορούν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Π.Κ., όπως η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές, η συμπλήρωση απογραφικών δελτίων από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος, δράσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π., εκδηλώσεις κτλ.
Επίσης, μπορείτε να έχετε μια γενικότερη ενημέρωση γύρω από το πεδίο της διασφάλισης ποιότητας, καλές πρακτικές, συναντήσεις και ημερίδες που διοργανώνονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και άλλα συναφή θέματα