Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση: Προηγούμενα Ερωτηματολόγια και Έντυπα

Πρότυπα ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων /διδασκαλίας & σπουδών

H ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 25ης/1-6-20 και την 29η / 10.12.2020 Συνεδρίασή της υιοθέτησε και ενέκρινε τα ερωτηματολόγια που εισηγήθηκε Ομάδα Εργασίας ορισμένη για το σκοπό αυτό.

  • 1. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας - Παραδόσεις / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (pdf) (docx)
  • 2. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας - Παραδόσεις / Διαλέξεις με ενσωματωμένα Εργαστήρια ή Φροντιστήρια (pdf) (docx)
  • 3. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας - Σεμινάρια (pdf) (docx)
  • 4. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας - Εργαστηριακό Μάθημα (για τις Σχολές Ηρακλείου) (pdf) (docx)
  • 5. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Σπουδών (pdf) (docx)
  • 6. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο Διδακτικής Άσκησης (pdf) (docx)
  • 7. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κλινικής Άσκησης (pdf) (docx)
  • 8. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μετακίνησης με ERASMUS για Σπουδές στο Εξωτερικό (pdf) (docx)
  • 9. ΠΡΟΤΥΠΟ για το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας - Εργαστηριακό Μάθημα (για τα Τμήματα ανθρωπιστικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών σπουδών) (pdf) (docx)