Σύνδεσμοι

Σε αυτή την ενότητα αναρτώνται χρήσιμοι σύνδεσμοι, που άπτονται του πεδίου της Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε ελληνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, με απώτερο σκοπό την δυνατότητα πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε ένα πλούσιο, έγκυρο και σύγχρονο υλικό.

Ειδικότερα, μπορείτε να ενημερωθείτε και να βρείτε πόρους σχετικά με τους σημαντικότερους Οργανισμούς Παγκόσμιας Κατάταξης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αλλά και τις τάσεις σε ερευνητικό-επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο, μέσα από συναφή επιστημονικά περιοδικά και επιλεγμένη βιβλιογραφία. Μπορείτε επίσης, να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες των ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. μέσω των ιστοσελίδων τους και να περιηγηθείτε σε σημαντικούς για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα ιστότοπους.