Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Απογραφικών Δελτίων ΔιδασκόντωνΑριθμός ολοκληρωμένων Απογραφικών Δελτίων ΔιδασκόντωνΣυμμετοχή %
Σύνολο545407.34%
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης2813.57%
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης3425.88%
Πανεπιστήμιο Κρήτης (*)100.00%
Τμήμα Βιολογίας30310.00%
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών2314.35%
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών24312.50%
Τμήμα Ιατρικής14500.00%
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας2500.00%
Τμήμα Κοινωνιολογίας24625.00%
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών4648.70%
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών20315.00%
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης1800.00%
Τμήμα Φιλολογίας2528.00%
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών2700.00%
Τμήμα Φυσικής25832.00%
Τμήμα Χημείας34514.71%
Τμήμα Ψυχολογίας16212.50%
Σύνολο545407.34%
(*) Αφορά σε διδάσκοντες που δεν εντάσσονται σε κάποιο Τμήμα