Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο2800.00%0.00%0.00%
Ιατρική Σχολή - Διεθνές Πρόγραμμα000.00%000.00%0.00%
Κέντρο Επιμόρφωσης κι Δια Βίου Μάθησης000.00%000.00%0.00%
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης000.00%000.00%0.00%
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης700.00%000.00%0.00%
Πειραματικό Τμήμα000.00%000.00%0.00%
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Βιολογίας1100.00%000.00%0.00%
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών500.00%000.00%0.00%
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Ιατρικής500.00%000.00%0.00%
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Κοινωνιολογίας000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Μαθηματικών000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Φιλολογίας000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Φυσικής000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Χημείας000.00%000.00%0.00%
Τμήμα Ψυχολογίας000.00%000.00%0.00%
Φιλοσοφική Σχολή000.00%000.00%0.00%
Σύνολο2800.00%0.00%0.00%
Λήψη