Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο70640357.08%47066500710.64%12.20%21 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης5353100.00%6450350.54%0.90%12 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης514996.08%57815439.39%11.65%18 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας4040100.00%430349411.48%10.20%24 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών323093.75%375577220.56%20.89%14 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών2828100.00%47013808.08%9.35%18 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας373697.30%446949411.05%15.01%18 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3737100.00%32773099.43%10.87%16 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας5858100.00%71316919.69%10.09%13 ημέρες
Τμήμα Χημείας332987.88%316936111.39%12.74%21 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας4343100.00%403092823.03%25.70%50 ημέρες
Σύνολο70640357.08%47066500710.64%12.20%21 ημέρες