Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο74259880.59%6321659449.40%14.01%13 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης4445102.27%72866098.36%13.55%17 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης908796.67%635087713.81%22.48%11 ημέρες
Πειραματικό Τμήμα77100.00%131184.62%85.71%1 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας302893.33%314870222.30%22.79%3 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών342882.35%21372139.97%10.90%2 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών3030100.00%509254110.62%12.29%1 ημέρες
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας4848100.00%31212327.43%13.53%14 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας4950102.04%4754230.48%1.02%18 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών343397.06%75517099.39%10.47%15 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών424197.62%387968417.63%21.11%1 ημέρες
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης454497.78%409610.02%0.04%15 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας575698.25%58433355.73%7.81%20 ημέρες
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών433683.72%2708802.95%5.26%26 ημέρες
Τμήμα Χημείας292793.10%34683429.86%9.57%23 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας393897.44%377058515.52%29.47%4 ημέρες
Σύνολο74259880.59%6321659449.40%14.01%13 ημέρες