Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων / Σπουδών: Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθημάτων

  Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  • Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024
  • Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

  Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

  Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

  ​​​​​​​Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014