Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων / Σπουδών: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων για τα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στα οποία έχετε πρόσβαση.

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία ερωτηματολογίου είναι να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (username@uoc.gr).

Για την ορθή διαχείριση των ερωτηματολογίων δημιουργήθηκε εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Δημιουργία ερωτηματολογίου
 • Μαζική δημιουργία ερωτηματολογίων
 • Αλλαγή ημερομηνίας λήξης ερωτηματολογίου
 • Διαγραφή ερωτηματολογίου
 • Μαζική διαγραφή ερωτηματολογίων
 • Εξαγωγή αρχείου κουπονιών (tokens)
 • Μαζική εξαγωγή αρχείου κουπονιών (tokens)
 • Εξαγωγή απαντήσεων
 • Λίστα φοιτητών
 • Προβολή στατιστικών
 • Δημιουργία Προσαρμοσμένου Ερωτηματολογίου
 • Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας μέσα στην αίθουσα από τους φοιτητές
 • Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

και μπορείτε να το κατεβάσετε από το σύνδεσμο: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ερωτηματολογίων Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π..