Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)φθίνουσα ταξινόμησηΜ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο524285.34%3928531.35%5.24%22 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών282589.29%3862481.24%1.68%20 ημέρες
Τμήμα Ιατρικής7111.41%6234.84%4.84%98 ημέρες
Πειραματικό Τμήμα10220.00%4250.00%50.00%1 ημέρες
Σύνολο524285.34%3928531.35%5.24%22 ημέρες