Τμήμα Βιολογίας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Βιολογίας4444100.00%49414749.59%10.23%30 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΒΙΟΛ-450 - KE-Υπολογιστικές μέθοδοι στην Εξέλιξη26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6116.67%
ΒΙΟΛ-463 - KΕ-Φωτοβιολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail70710.00%
ΒΙΟΛ-257 - Κ- Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Οικολογία Φυτών26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail177169.04%
ΒΙΟΛ-155 - Κ- Γενικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1351511.11%
ΒΙΟΛ-263 - Κ- Εργαστηριακό Μάθημα "Βιοποικιλότητα Ζώα"26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail186105.38%
ΒΙΟΛ-265 - Κ- Θαλάσσια Βιολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail184115.98%
ΒΙΟΛ-355 - Κ- Μέθοδοι Ανάλυσης Φυσιολογικών Διεργασιών26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1521811.84%
ΒΙΟΛ-258 - Κ-Αγγλικά IV26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13585.93%
ΒΙΟΛ-158 - Κ-Αγγλικά ΙΙ26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail127107.87%
ΒΙΟΛ-350 - Κ-Αναπτυξιακή Βιολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2152511.63%
ΒΙΟΛ-156 - Κ-Βιομαθηματικά26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2652710.19%
ΒΙΟΛ-154 - Κ-Βιοχημεία Ι26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1822111.54%
ΒΙΟΛ-152 - Κ-Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail202136.44%
ΒΙΟΛ-153 - Κ-Εργαστηριακό Μάθημα"Δομή και Λειτουργική Οργάνωση Φυτικών Οργανισμών"26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail140139.29%
ΒΙΟΛ-150 - Κ-Κυτταρική Βιολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail211209.48%
ΒΙΟΛ-251 - Κ-Μέθοδοι Λειτουργικής Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13186.11%
ΒΙΟΛ-201 - Κ-Μικροβιολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail241249.96%
ΒΙΟΛ-357 - Κ-Φυσιολογία Ζώων26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2352410.21%
ΒΙΟΛ-358 - Κ-Φυσιολογία Φυτών26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2092210.53%
ΒΙΟΛ-472 - ΚΕ-Βιολογία της Καταπόνησης, Διαχείριση και Ευημερία Πειραματόζωων26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5447.41%
ΒΙΟΛ-494 - ΚΕ-Εισαγωγή στον Προγραμματισμό26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail35617.14%
ΒΙΟΛ-493 - ΚΕ-Εφαρμογές Σύγχρονων Τεχνικών Μικροσκοπίας26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail39410.26%
ΒΙΟΛ-400 - ΚΕ-Μηχανισμοί Γήρανσης και Μακροβιότητας26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail491020.41%
ΒΙΟΛ-446 - ΚΕ-Μοριακή Εξέλιξη26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16318.75%
ΒΙΟΛ-490 - ΚΕ-Μοριακή Φυσιολογία Καταπονήσεων Φυτών26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail600.00%
ΒΙΟΛ-451ΔΕΜ - ΚΕ-Σύγχρονες Διαγονιδιακές Τεχνολογίες26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail841619.05%
ΒΙΟΛ-495 - ΚΕ-Σύγχρονες Τεχνικές μικρο/νανοτεχνολογίας στη Βιολογική Έρευνα και Μοριακή Διαγνωστική26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail40717.50%
ΒΙΟΛ-352 - Μ-Βιοτεχνολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail201178.46%
ΒΙΟΛ-252 - Μ-Βιοχημεία ΙΙ26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail221167.24%
ΒΙΟΛ-254 - Μ-Γενετική ΙΙ26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail194136.70%
ΒΙΟΛ-315 - Μ-Υπολογιστική Βιολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1942914.95%
ΒΙΟΛ-256 - Μ-Φυσικοχημεία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail245176.94%
ΒΙΟΛ-468 - ΜΕ-Βιολογία Ανάπτυξης της Δροσόφιλας26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9111.11%
ΒΙΟΛ-462 - ΜΕ-Ειδικά Θέματα Ανοσολογίας26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail39923.08%
ΒΙΟΛ-454 - ΜΕ-Θέματα Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail400.00%
ΒΙΟΛ-460 - ΜΕ-Μοριακή Ιολογία Φυτών26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1915.26%
ΒΙΟΛ-452 - ΜΕ-Πρωτεϊνική Μηχανική26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3538.57%
ΒΙΟΛ-266 - Π- Εργαστήρια Θαλάσσιας Βιολογίας26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2414.17%
ΒΙΟΛ-259 - Π- Εργαστηριακό Μάθημα "Βιοποικιλότητα Φυτά"26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2613.85%
ΒΙΟΛ-471 - ΠΕ - Εξελικτική Οικολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3139.68%
ΒΙΟΛ-461 - ΠΕ- Εργαστηριακό Μάθημα "Πανίδα της Ελλάδας"26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10110.00%
ΒΙΟΛ-453 - ΠΕ-Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18211.11%
ΒΙΟΛ-455 - ΠΕ-Θαλάσσια Βιοτεχνολογία26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26519.23%
ΒΙΟΛ-407 - ΠΕ-Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας26/04/201730 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1191210.08%