Ηλεκτρονική Συμπλήρωση Απογραφικών Δελτίων: Απογραφικά Δελτία Διδασκόντων και Μαθημάτων (Πρότυπα και Οδηγίες)

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού συμπληρώνουν το Απογραφικό ∆ελτίο Μαθήματος μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου, και το Ατομικό Απογραφικό ∆ελτίο Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού με τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, στο πλαίσιο της διαδικασίας Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Μπορείτε να δείτε τα πρότυπα των Απογραφικών Δελτίων εδώ.

 

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού με την είσοδό τους στο σύστημα έχουν στη διάθεσή τους τα Απογραφικά Δελτία των Μαθημάτων και το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για την συμπλήρωσή τους.

 

Από το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο αντλούνται δεδομένα και καταχωρίζονται στο Παράρτημα Β της Ετήσιας Απογραφικής Έκθεσης των ακαδημαϊκών Τμημάτων (δείτε εδώ το πρότυπο) στην οποία έχει πρόσβαση ο Πρόεδρος και o Συντονιστής της ΟΜΕΑ του Τμήματος μέσα από τη Διαχείριση Απογραφικών Δελτίων.