Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης

1. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος /Διδασκαλίας από τους φοιτητές

Κάθε εξάμηνο διενεργείται αξιολόγηση των μαθημάτων και της διδασκαλίας από τους φοιτητές. Το πρόγραμμα της αξιολόγησης ανακοινώνεται εδώ.

Τα περισσότερα ακαδ. Τμήματα χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ για την ηλεκτρονική διενέργεια των αξιολογήσεων, η οποία πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ 9ης και 11ης εβδομάδας.

Η πρόσκληση των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση γίνεται είτε μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών προσκλήσεων στα ιδρυματικά τους e-mails, είτε με την ελεγχόμενη μέθοδο των token, για μαθήματα μεγάλων τάξεων, σύμφωνα με την οποία μοιράζονται στους φοιτητές που είναι παρόντες στο μάθημα οι κωδικοί, για την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του αντίστοιχου μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση είναι αρμοδιότητα του Τμήματος να επιλέξει την διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Τα πρότυπα ερωτηματολόγια βρίσκονται εδώ.

Οι φοιτητές λαμβάνουν στο ιδρυματικό τους e-mail μήνυμα με αποστολέα (from) survey@modip.uoc.gr, με θέμα (subject):

Πρόσκληση συμμετοχής στο ερωτηματολόγιο του μαθήματος «%course%»

 

Επιπλέον ακολουθούν άλλα δύο ηλεκτρονικά μηνύματα /υπενθυμίσεις για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Για τα εργαστηριακά μαθήματα της Βιολογίας, όπως και τις κλινικές ασκήσεις της Ιατρικής υπάρχουν διαφοροποιημένα ερωτηματολόγια και μπορείτε να δείτε τα πρότυπά τους εδώ.

Τα ερωτηματολόγια παραμένουν «ανοικτά» μέχρι την οριστική υποβολή τους. Οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο e-mail της πρόσκλησης/ ή στο εκτυπωμένο token που παρέλαβαν όσες φορές θέλουν μέχρι την οριστική υποβολή του ερωτηματολογίου.

Δείτε περισσότερα

 

Περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων γίνεται από το Τμήμα σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει λάβει.

Οδηγίες για την διαχείριση των ερωτηματολογίων έχουν στη διάθεσή τους οι πιστοποιημένοι χρήστες μετά την είσοδό τους στο σύστημα.

 

2. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Σπουδών

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές αξιολογούν το σύνολο των σπουδών τους στο Τμήμα μετά από πρόσκληση που λαμβάνουν στο ιδρυματικό τους e-mail λίγο πριν την ορκωμοσία τους και την απονομή του τίτλου σπουδών τους (συνήθως τους μήνες Μάρτιο, Ιούλιο και Νοέμβριο).

Οι ενότητες του ερωτηματολογίου αφορούν όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μπορείτε να δείτε το πρότυπο του ερωτηματολογίου αξιολόγησης σπουδών εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων οι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ανά ακαδημαϊκό Τμήμα προωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον Πρόεδρο του Τμήματος. Περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων γίνεται από το Τμήμα σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει λάβει.