Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας ΑΔΙΠ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το θεσμικό της πλαίσιο, η ΑΔΙΠ, προχώρησε στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για την ετήσια συλλογή δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ.

Οι αναφορές που παράγονται ανά ενότητα δεδομένων (ίδρυμα, τμήμα, ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΠΔΣ) είναι διαθέσιμες στο Ίδρυμα και στα Τμήματα μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας της ΑΔΙΠ.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Συστήματος έχουν πρόσβαση για την καταχώρηση δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών εδώ.

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο το εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας με τα πεδία και τις περιγραφές τους.
Εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας v1.04.001 (pdf)
Εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας v1.04.001 (docx)

Τα ακαδημαϊκά Τμήματα καταχωρούν από το ακόλουθο αρχείο τα πεδία με τις επισημάνσεις.

Καταχώρηση δεδομένων ποιότητας στο ΟΠΕΣΠ – Ακαδημαϊκό Τμήμα