Αίτηση συμμετοχής στη ΜΟΔΙΠ

Η περίοδος αιτήσεων συμμετοχής στη ΜΟ.ΔΙ.Π έχει παρέλθει.