Τμήμα Χημείας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Χημείας322887.50%379557215.07%15.39%16 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΧΗΜ-052 - Αγγλικά Προπαρασκευαστικά Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1643320.12%
ΧΗΜ-301 - Αναλυτική Χημεία Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1521610.53%
ΧΗΜ-057 - Ανόργανα Βιοϋλικά04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail971616.49%
ΧΗΜ-402 - Ανόργανη Χημεία ΙΙ04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail172179.88%
ΧΗΜ-043 - Αρχές Χημείας04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2113918.48%
ΧΗΜ-018 - Βασικές Αρχές και Εφαρμογές Η/Υ04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1562918.59%
ΧΗΜ-421 - Βιοανόργανη Χημεία04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6158.20%
ΧΗΜ-028 - Βιοχημεία Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail192157.81%
ΧΗΜ-058 - Δομή και ιδιότητες χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail46817.39%
ΧΗΜ-060 - Ενζυμική Βιοτεχνολογία04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail491326.53%
ΧΗΜ-414 - Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας ΙΙ04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail831720.48%
ΧΗΜ-411 - Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail921819.57%
ΧΗΜ-211 - Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1231814.63%
ΧΗΜ-311 - Εργαστήρια Φυσικοχημείας Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1662414.46%
ΧΗΜ-501 - Εργαστήριο Βιοχημείας04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail68913.24%
ΧΗΜ-111 - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1653923.64%
ΧΗΜ-011 - Μαθηματικά Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2373615.19%
ΧΗΜ-202 - Οργανική Χημεία ΙΙ04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2772810.11%
ΧΗΜ-307 - Οργανική Χημεία ΙΙΙ04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1651710.30%
ΧΗΜ-044 - Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2023316.34%
ΧΗΜ-120 - Προχωρημένα Εργαστήρια Βιοχημείας04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12541.67%
ΧΗΜ-161 - Υπολογιστική Χημεία με εφαρμογές σε μόρια,υλικά,περιβάλλον I04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΧΗΜ-013 - Φυσική Ι04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2003316.50%
ΧΗΜ-048 - Φυσικοχημεία Ι (Φασματοσκοπία)04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3306620.00%
ΧΗΜ-305 - Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Φασματοσκοπία)04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail200.00%
ΧΗΜ-404 - Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ (Ατμοσφαιρική Χημεία)04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15163.97%
ΧΗΜ-056 - Χημεία προηγμένων υλικών04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6646.06%
ΧΗΜ-515 - Χημεία Τροφίμων04/12/201916 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1482718.24%