Εκθέσεις Αξιολόγησης

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης διακρίνονται σε τρεις ευρείες κατηγορίες οι οποίες εντάσσονται στους αντίστοιχους κύκλους διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
 
Α. Εκθέσεις Ιδρύματος, στο πλαίσιο της Ιδρυματικής Αξιολόγησης.
 
Β. Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων από εξωτερικούς αξιολογητές από την Α.ΔΙ.Π.
 
Γ. Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
 
Στις αντίστοιχες ενότητες μπορείτε να βρείτε τις δημοσιευμένες Εκθέσεις οι οποίες πλαισιώνονται από πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης και παρουσιάζουν με λεπτομέρεια την "οντότητα" των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.