Πιστοποίηση ΠΜΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διενέργεια Πιστοποίησης

  Απόφαση & Διάρκεια Πιστοποίησης, Έκθεση* Πιστοποίησης και
  Έκθεση Παρακολούθησης ΠMΣ

  Erasmus Mundus joint Masters postgraduate programme "Resilience in Educational Contexts" - Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια 28 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου 2023

  Απόφαση Πιστοποίησης

  Έκθεσης Πιστοποίησης

  Έκθεση Παρακολούθησης

  Διάρκεια: 17-03-2023 έως 16-03-2028

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

 

*Οι Εκθέσεις Πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά