Πιστοποίηση ΠΠΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, έχει υποβάλει  αιτήσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ). Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώθηκε για τα ακόλουθα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Διενέργεια Πιστοποίησης

Απόφαση, Έκθεση* Διάρκεια Πιστοποίησης

 

Επιστήμης Υπολογιστών

 

22-28 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

25-11-2019 έως 24-11-2023

Φυσικής

7-13 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης  και Έκθεση Πιστοποίησης

14-11-2019 έως 13-11-2023

Βιολογίας

13-19 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

29-5-2020 έως 28-5-2024

Χημείας

20-26 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

29-5-2020 έως 28-5-2024

Οικονομικών Επιστημών

10-16 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

29-5-2020 έως 28-5-2024

Ψυχολογίας

8-14 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

12-6-2020 έως 11-6-2024

Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης 13-18 Ιουλίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

2-10-2020 έως 1-10-2024

Μαθηματικών 12-17 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

8-12-2020 έως 7-12-2024

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 12-17 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

8-12-2020 έως 7-12-2024

Κοινωνιολογίας 9-14 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

11-02-2021 έως 10-22-2025

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

30 Νοεμβρίου -

5 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

07-05-2021 έως 06-05-2025

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

30 Νοεμβρίου -

5 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

11-02-2021 έως 10-22-2025

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

30 Νοεμβρίου -

5 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

11-02-2021 έως 10-22-2025

Πολιτικής Επιστήμης 7-12 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

24-03-2021 έως 23-03-2025

Ιατρικής 15-20 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

07-05-2021 έως 06-05-2025

Φιλολογίας 15-20 Μαρτίου 2021  
Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης 15-20 Μαρτίου 2021  

 

*Οι Εκθέσεις Πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά