Πιστοποίηση ΠΠΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, έχει υποβάλει  αιτήσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ). Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώθηκε για τα ακόλουθα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

Διενέργεια Πιστοποίησης

Απόφαση, Έκθεση* Διάρκεια Πιστοποίησης

 

Επιστήμης Υπολογιστών

 

22-28 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

25-11-2019 έως 24-11-2023

Φυσικής

7-13 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης  και Έκθεση Πιστοποίησης

14-11-2019 έως 13-11-2023

Βιολογίας

13-19 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

29-5-2020 έως 28-5-2024

Χημείας

20-26 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

29-5-2020 έως 28-5-2024

Οικονομικών Επιστημών

10-16 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης

29-5-2020 έως 28-5-2024

Ψυχολογίας

8-14 Δεκεμβρίου 2019

 

Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης 13-18 Ιουλίου 2020

 

 

*Οι Εκθέσεις Πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά