Πιστοποίηση ΠΠΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΑΔΙΠ, έχει υποβάλει μέχρι σήμερα αιτήσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης εννέα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) των οποίων η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Πιο αναλυτικά, έως τώρα έχει προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί η πιστοποίηση των παρακάτω ΠΠΣ.

  • 22-28 Σεπτεμβρίου 2019 - ΠΠΣ Επιστήμης Υπολογιστών
  • 7-13 Οκτωβρίου 2019 - ΠΠΣ Φυσικής
  • 13-19 Οκτωβρίου 2019 - ΠΠΣ Βιολογίας
  • 20-26 Οκτωβρίου 2019 - ΠΠΣ Χημείας
  • 10-16 Νοεμβρίου 2019 - ΠΠΣ Οικονομικών Επιστημών
  • 8-14 Δεκεμβρίου 2019 - ΠΠΣ Ψυχολογίας

Έχουν πιστοποιηθεί τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης: