ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου το οποίο, μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Aκαδημαϊκών Mονάδων του Ιδρύματος, συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Πανεπιστημίου, για τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες και εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές του, στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.