Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αλλά και να αξιοποιήσετε λειτουργίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ σχετικά με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους φοιτητές και την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων των διδασκόντων του Πανεπιστημίου Κρήτης.