Είσοδος χρηστών

Για την είσοδο σας στο Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. αρχικά πατήστε αριστερά στην Είσοδο.
 

 
Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
Στο πεδίο "Όνομα χρήστη" εισάγετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό και στο πεδίο "Συνθηματικό" τον κωδικό που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό.
Πατήστε στο κουμπί "Εισοδος".
 

 
Το username σας (όνομα χρήστη) στο Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. αντιστοιχεί με τον ιδρυματικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και είναι της μορφής user@uoc.gr ή user@"...".uoc.gr.
 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την είσοδο σας στο Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο modip@admin.uoc.gr ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.