Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Πελεκάνος Νικόλαος (Συντονιστής)
  • Βλασσόπουλος Δημήτριος
  • Λυμπεράτος Ανδρέας