Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Πετμεζάς Σωκράτης (Συντονιστής)
  • Καραναστάση Παυλίνα
  • Κολοβός Ηλίας
  • Σακελλαρίου Ελένη