Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Απογραφικών Δελτίων ΔιδασκόντωνΑριθμός ολοκληρωμένων Απογραφικών Δελτίων ΔιδασκόντωνΣυμμετοχή %φθίνουσα ταξινόμηση
Σύνολο545549.91%
Πανεπιστήμιο Κρήτης (*)100.00%
Τμήμα Ιατρικής14500.00%
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας2500.00%
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών2700.00%
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης1800.00%
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης2813.57%
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών2314.35%
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών4648.70%
Τμήμα Φιλολογίας25312.00%
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών24312.50%
Τμήμα Χημείας34514.71%
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών20315.00%
Τμήμα Βιολογίας30516.67%
Τμήμα Ψυχολογίας16318.75%
Τμήμα Κοινωνιολογίας24625.00%
Τμήμα Φυσικής25832.00%
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης341235.29%
Σύνολο545549.91%
(*) Αφορά σε διδάσκοντες που δεν εντάσσονται σε κάποιο Τμήμα