Τμήμα Χημείας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Χημείας332884.85%34942838.10%7.67%24 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΧΗΜ-053 - Αγγλικά Προπαρασκευαστικά ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1832614.21%
ΧΗΜ-408 - Αναλυτική Χημεία ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις218115.05%
ΧΗΜ-401 - Ανόργανη Χημεία Ι26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις157117.01%
ΧΗΜ-151 - Βιοκατάλυση Στην Οργανική Σύνθεση26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις13215.38%
ΧΗΜ-030 - Βιοχημεία ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις20052.50%
ΧΗΜ-046 - Εισαγωγή στη Βιολογία26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις185147.57%
ΧΗΜ-060 - Ενζυμική Βιοτεχνολογία26/04/201729 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις6600.00%
ΧΗΜ-121 - Επιστήμη Πολυμερών26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις3313.03%
ΧΗΜ-413 - Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας Ι26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1061110.38%
ΧΗΜ-412 - Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις129129.30%
ΧΗΜ-425 - Εργαστήρια ΛέΙζερ - Εφαρμογές στη Χημεία26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις9222.22%
ΧΗΜ-212 - Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις145138.97%
ΧΗΜ-444 - Εργαστήρια Φυσικοχημείας ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις160138.13%
ΧΗΜ-510 - Εργαστηριακή και Χημική Ασφάλεια26/04/201729 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις7800.00%
ΧΗΜ-501 - Εργαστήριο Βιοχημείας26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις63711.11%
ΧΗΜ-112 - Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1263124.60%
ΧΗΜ-012 - Μαθηματικά ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις2453012.24%
ΧΗΜ-162 - Μεταλλικά Ιόντα στην Ιατρική26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις9644.17%
ΧΗΜ-019 - Οι Υπολογιστές στη Χημεία26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις11900.00%
ΧΗΜ-201 - Οργανική Χημεία Ι26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις2634717.87%
XHM-055 - Στρατηγικές στη σύνθεση φυσικών προϊόντων26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις2428.33%
ΧΗΜ-068 - Τεχνικές Ανάλυσης Τροφίμων26/04/201729 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις9911.01%
ΧΗΜ-164 - Υπολογιστική Χημεία με εφαρμογές σε μόρια,υλικά,περιβάλλον ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1600.00%
ΧΗΜ-017 - Φυσική ΙΙ26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις2112411.37%
ΧΗΜ-049 - Φυσικοχημεία ΙΙ (Στατιστική-Μηχανική-Θερμοδυναμική-Κινητική)26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις217115.07%
ΧΗΜ-160 - Χημεία και σύγχρονα θέματα διατροφής26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις9711.03%
ΧΗΜ-405 - Χημεία Περιβάλλοντος26/04/201729 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις14300.00%
ΧΗΜ-515 - Χημεία Τροφίμων26/04/201723 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις9344.30%