Τμήμα Φιλολογίας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Φιλολογίας535298.11%72284396.07%7.07%20 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
MGRL A - Modern Greek as a foreing Language A25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1317.69%
MGRL B - Modern Greek as a foreing Language B25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail200.00%
ΑΓΓΦ010 - Αγγλικά 125/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail811518.52%
ΑΓΓΦ020 - Αγγλικά 225/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΑΓΓΦ030 - Αγγλικά 325/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11265.36%
ΑΓΓΦ040 - Αγγλικά 425/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail400.00%
ΒΥΦΦ400 - Ανάγνωση επιλεγμένων βυζαντινών κειμένων25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2713.70%
ΑΕΦΦ172 - Αριστοφάνης, Λυσιστράτη25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail278103.60%
ΑΕΦΦ015 - Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail837769.08%
ΝΕΦΦ384 - Αφηγηματολογία στην πράξη25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1700.00%
ΒΥΦΦ365 - Βυζαντινά Στρατηγικά Κείμενα25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1900.00%
ΒΥΦΦ102 - Βυζαντινή Φιλολογία: κείμενα, βιβλιακός πολιτισμός, μεθοδολογία της έρευνας25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19852.53%
ΓΑΛΦ010 - Γαλλικά 125/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4125.00%
ΓΑΛΦ030 - Γαλλικά 325/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4125.00%
ΓΕΡΦ010 - Γερμανικά 125/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15213.33%
ΓΕΡΦ030 - Γερμανικά 325/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail300.00%
ΒΥΦΦ279 - Γυναικείες μορφές στη Βυζαντινή λογοτεχνία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail21562.79%
ΛΑΦΦ326 - Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ρωμαίων25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3139.68%
ΓΛΩΦ312 - Διαγλωσσικές και διαχρονικές προσεγγίσεις σε θέματα διεπαφής σύνταξης-σημασιολογίας25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail29517.24%
ΒΥΦΦ100 - Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail400328.00%
ΓΛΩΦ100 - Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3363510.42%
ΝΕΦΦ103 - Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail411174.14%
ΑΕΦΦ100 - Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3363911.61%
ΒΥΦΦ361 - Εισαγωγή στην Παλαιογραφία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2514.00%
ΘΠΑΦ100 - Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail447347.61%
ΓΛΩΦ145 - Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10998.26%
ΛΑΦΦ135 - Επίγραμμα: Μαρτιάλης και πρόδρομοι25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail214146.54%
ΑΕΦΦ400 - Επιλεγμένα Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4600.00%
ΛΑΦΦ400 - Επιλεγμένα Κείμενα Λατινικής Φιλολογίας25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8111.23%
ΛΑΦΦ100 - Επισκόπηση της λατινικής λογοτεχνίας25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail376143.72%
ΝΕΦΦ129 - Η κρητική λογοτεχνία της ακμής25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail245218.57%
ΑΕΦΦ186 - Ηρόδοτος25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail36192.49%
ΑΕΦΦ304 - Θεοί και θνητοί στον Ευριπίδη25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3126.45%
ΝΕΦΦ400 - Ιστορία και Επιλεγμένα κείμενα Νεοελληνικής Φιλολογίας25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10832.78%
ΙΤΑΦ010 - Ιταλικά 125/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1041817.31%
ΙΤΑΦ020 - Ιταλικά 225/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΛΑΦΦ209 - Κικέρων Φιλιππικοί25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail22662.65%
ΝΕΦΦ225 - Κοσμάς Πολίτης25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13442.99%
ΑΕΦΦ374 - Μυθολογικές επιτομές25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2314.35%
ΑΕΦΦ105 - Ομηρικοί ΄Υμνοι25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20852.40%
ΑΕΦΦ223 - Πλάτωνος Πολιτεία (Ανθολόγιο)25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail22973.06%
ΝΕΦΦ102 - Συγκριτική Φιλολογία25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17842.25%
ΓΛΩΦ165 - Σύνταξη25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16821.19%
ΚΕΛΦ371 - Τα ελληνικά κινηματογραφικά είδη25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2727.41%
ΝΕΦΦ500 - Το γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα (18ος - 20ος αιώνας)25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1317.69%
ΝΕΦΦ171 - Το ιστορικό μυθιστόρημα25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail196105.10%
ΤΟΥΦ010 - Τούρκικα 125/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3133.33%
ΤΟΥΦ030 - Τούρκικα 325/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail300.00%
ΜΝΕΦ104 - Τροπικές μουσικές παραδόσεις της Ασίας, της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3239.38%
ΓΛΩΦ307 - Τυπολογικές προσεγγίσεις στη γλωσσική ανάπτυξη25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail24520.83%
ΓΛΩΦ153 - Φωνολογία της Νέας Ελληνικής25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5423.70%
ΑΕΦΦ120 - Χορική και μελική ποίηση (ανθολόγιο)25/11/201920 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17542.29%