Τμήμα Φιλολογίας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Φιλολογίας595898.31%79902192.74%2.85%13 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΓΛΩΦ143 - Experimental methods in Language Acquisition research11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3725.41%
ΑΓΓΦ010 - Αγγλικά 111/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail163127.36%
ΑΓΓΦ020 - Αγγλικά 211/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail900.00%
ΑΓΓΦ030 - Αγγλικά 311/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13964.32%
ΑΓΓΦ040 - Αγγλικά 411/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΒΥΦΦ400 - Ανάγνωση επιλεγμένων βυζαντινών κειμένων11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3500.00%
ΑΕΦΦ168 - Αριστοφάνους Ιππής11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail40251.24%
ΑΕΦΦ015 - Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25320.79%
ΛΑΦΦ102 - Βιργιλίου Αινειάς11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail31982.51%
ΓΛΩΦ111 - Γενετική Μετασχηματιστική Γραμματική - Σύνταξη ΙΙ11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11932.52%
ΓΕΡΦ010 - Γερμανικά 111/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1400.00%
ΓΕΡΦ020 - Γερμανικά 211/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail100.00%
ΓΕΡΦ030 - Γερμανικά 311/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail100.00%
ΓΕΡΦ040 - Γερμανικά 411/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail100.00%
ΝΕΟΦ254 - Δημήτρης Χατζής, γραφές της εξορίας11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail177116.21%
ΝΕΦΦ254 - Δημήτρης Χατζής, γραφές της εξορίας11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4400.00%
ΝΕΟΦ387 - Δημιουργική Γραφή11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2328.70%
ΝΕΟΦ143 - Δημοτικό Τραγούδι11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail363113.03%
ΝΕΦΦ143 - Δημοτικό Τραγούδι11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6900.00%
ΑΕΦΦ363 - Δικανικές αφηγήσεις στους Αττικούς Ρήτορες11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2713.70%
ΒΥΦΦ100 - Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail433173.93%
ΓΛΩΦ100 - Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail490193.88%
ΝΕΟΦ260 - Εισαγωγή στη Θεωρία της λογοτεχνίας11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail36571.92%
ΚΠΑΦ100 - Εισαγωγή στη τέχνη του κινηματογράφου11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail000.00%
ΑΕΦΦ100 - Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail803313.86%
ΝΕΟΦ128 - Εισαγωγή στην Κρητική Λογοτεχνία 14ος-17ος αι.11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15142.65%
ΝΕΦΦ128 - Εισαγωγή στην Κρητική Λογοτεχνία 14ος-17ος αι.11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5800.00%
ΑΕΦΦ121 - Ελεγεία και Ίαμβος11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17321.16%
ΕΛΞΕ010 - Ελληνικά για ξένους Α11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail500.00%
ΕΛΞΕ020 - Ελληνικά για ξένους Β11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail500.00%
ΑΕΦΦ400 - Επιλεγμένα Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5311.89%
ΛΑΦΦ400 - Επιλεγμένα Κείμενα Λατινικής Φιλολογίας11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5700.00%
ΓΛΩΦ348 - Ζητήματα φωνολογικής κατάκτησης11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2900.00%
ΑΕΦΦ104 - Ησιόδος, Eργα και Ημέραι11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail37582.13%
ΑΕΦΦ187 - Θουκυδίδης Ιστοριών Δ και Ε11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail33151.51%
ΝΕΦΦ400 - Ιστορία και Επιλεγμένα κείμενα Νεοελληνικής Φιλολογίας11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10100.00%
ΚΕΛΦ382 - Ιστορία και ιστοριογραφία του κινηματογράφου11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail900.00%
ΛΑΦΦ230 - Κικέρων, Περί φιλίας11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail579162.76%
ΝΕΟΦ340 - Κριτικές θεωρήσεις στον Ερωτόκριτο11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6233.33%
ΛΑΦΦ015 - Λατινική Θεματογραφία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20110.50%
ΝΕΟΦ168 - Λογοτεχνία και πρώιμη νεωτερικότητα: ο αντιποιητικός 18ος αιώνας (1669-1770)11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18563.24%
ΝΕΦΦ168 - Λογοτεχνία και πρώιμη νεωτερικότητα: ο αντιποιητικός 18ος αιώνας (1669-1770)11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3700.00%
ΒΥΖΦ351 - Μεσαιωνική και νεοελληνική σάτιρα11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1100.00%
ΝΕΟΦ316 - Μεσαιωνική και νεοελληνική σάτιρα11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1200.00%
ΘΝΕΦ396 - Νέοι έλληνες θεατρικοί συγγραφείς (21ος αι.)11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1800.00%
ΝΕΟΦ329 - Νίκος Καζαντζάκης: το παλίμψηστο της γραφής του11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2913.45%
ΝΕΟΦ391 - Όψεις του ιστορικού μυθιστορήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2500.00%
ΑΕΦΦ226 - Πλάτωνος Ιων11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail345123.48%
ΝΕΟΦ243 - Ποίηση και Ιστορία: Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail447102.24%
ΝΕΦΦ243 - Ποίηση και Ιστορία: Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7600.00%
ΓΛΩΦ346 - Πτώση: συγχρονία και διαχρονία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2613.85%
ΑΕΦΦ373 - Σωκράτης11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2713.70%
ΒΥΖΦ111 - Τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9666.25%
ΒΥΦΦ111 - Τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7100.00%
ΛΑΦΦ332 - Το πορτραίτο στη Ρωμαϊκή ιστοριογραφία και βιογραφία11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2813.57%
ΤΟΥΦ010 - Τούρκικα 111/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8225.00%
ΤΟΥΦ030 - Τούρκικα 311/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail200.00%
ΓΛΩΦ153 - Φωνολογία της Νέας Ελληνικής11/12/201713 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11932.52%