Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης424095.24%38921423.65%6.52%20 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΓΚΜΠ549 - Governmentality10/05/201717 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις13323.08%
ΔΕΠΠ572 - International Business Environment09/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις5240.00%
ΑΓΓΠ020 - Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β΄06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις17442.30%
ΑΓΓΠ040 - Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ΄06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις14521.38%
ΑΠΔΠ577 - Αναλύοντας Πολιτικά Δεδομένα στο πλαίσιο της BINOMIAL LOGISTIC REGRESSION διαδικασίας11/05/201716 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1317.69%
ΔΠΔΠ574 - Δημόσια Πολιτική, Δημόσια Δράση και Οικονομική Κρίση10/05/201717 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1700.00%
ΘΠΣΠ326 - Ειδικά Θέματα Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος10/05/201717 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1119.09%
ΠΘΕΠ367 - Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις8112.50%
ΕΘΠΠ540 - Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αντιπροσωπευτική και Ριζοσπαστική Δημοκρατία06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις900.00%
ΕΘΚΠ524 - Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία – Hegel και Marx06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις8225.00%
ΚΘΕΠ358 - Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: K. Marx - M. Weber06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις500.00%
ΠΟΕΠ101 - Εισαγωγή στη Πολιτική Επιστήμη ΙΙ - Διεθνείς Παράμετροι06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις230104.35%
ΣΠΑΠ129 - Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις17242.33%
ΕΕΠΠ120 - Εισαγωγή στην Ελληνική Πολιτική09/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις23962.51%
ΕΥΣΠ573 - Ευρωμεσογειακές Σχέσεις10/05/201717 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις13430.77%
ΕΙΝΠ118 - Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις31072.26%
ΕΘΕΠ458 - Ευρωπαϊκοί Θεσμοί06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις9711.03%
ΗΔΔΠ561 - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση10/05/201717 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις2214.55%
ΠΑΙΠ272 - Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις7800.00%
ΘΕΔΠ247 - Θεωρίες Δημοκρατίας06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις3213.13%
ΘΕΚΠ439 - Θεωρίες εξουσίας στη Νεωτερικότητα06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις4100.00%
ΙΠΔΠ533 - Ιστορία και Πολιτική μέσα από τη Δραματουργία11/05/201716 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις2000.00%
ΚΚΠΠ457 - Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις8700.00%
ΚΡΠΠ132 - Κράτος και Κρατικές Πολιτικές06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις229104.37%
ΜΕΠΠ453 - Μεταναστευτική Πολιτική: Πολιτικές διαχείρισης συνόρων06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις22883.51%
ΟΠΔΠ455 - Οικονομικές προϋποθέσεις της Δημοκρατίας06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις9722.06%
ΠΕΡΠ140 - Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις20362.96%
ΠΜΚΠ137 - Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις21673.24%
ΠΤΠΠ428 - Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις6434.69%
ΠΚΟΠ126 - Πολιτικά Κόμματα06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις22693.98%
ΠΚΑΠ450 - Πολιτικά Κόμματα και Αντιπροσώπευση06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις7811.28%
ΠΟΙΠ456 - Πολιτικές Ιδεολογίες06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις8411.19%
ΠΟΘΠ136 - Πολιτική Θεωρία IV: Διεθνής Θεωρία06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις192126.25%
ΠΟΘΠ134 - Πολιτική Θεωρία ΙΙ06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις212167.55%
ΠΣΥΠ454 - Πολιτικό Σύστημα06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις15100.00%
ΘΔΕΠ578 - Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση09/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1218.33%
ΣΤΔΠ451 - Στρατηγική Διοίκηση06/05/201721 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις28310.71%
ΣΕΕΠ570 - Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας11/05/201716 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις72811.11%
ΤΔΚΠ575 - Ταξική Διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας11/05/201716 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1616.25%
ΠΖΠΠ576 - Το προσφυγικό ζήτημα και πολιτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη09/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις35411.43%