Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3939100.00%433343710.09%13.85%19 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΟΙΚ3214 - Financial Institutions Management26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail76810.53%
ΟΙΚ1401 - Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2493714.86%
ΟΙΚ3201 - Βιομηχανική Οργάνωση Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4137.32%
ΟΙΚ3305 - Διεθνής Πολιτική Οικονομία26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail14164.26%
ΟΙΚ4201 - Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9333.33%
ΟΙΚ1007 - Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2453715.10%
ΟΙΚ4502 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11545.45%
ΟΙΚ2304 - Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10332.91%
ΟΙΚ1501 - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2484718.95%
ΟΙΚ2305 - Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail284134.58%
ΟΙΚ3102 - Θεωρία Παιγνίων26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6845.88%
ΟΙΚ2307 - Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail14553.45%
ΟΙΚ3310 - Ιστορία Οικονομικών Θεωριών ΙΙ26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6757.46%
ΟΙΚ2201 - Λογιστική Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1200.00%
ΟΙΚ1001 - Μαθηματικά Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2494618.47%
ΟΙΚ2001 - Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail233146.01%
ΟΙΚ3202 - Μάνατζμεντ Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1832714.75%
ΟΙΚ3303 - Μαρξιστική Οικονομική26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12610.79%
ΣΚΕ3305 - Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5447.41%
ΟΙΚ2002 - Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail292155.14%
ΟΙΚ3109 - Νομισματική Θεωρία Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3239.38%
ΟΙΚ4102 - Νομισματική Θεωρία ΙΙ26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1317.69%
ΟΙΚ2003 - Οικονομετρία Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail268134.85%
ΟΙΚ3203 - Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6111.64%
ΟΙΚ3212 - Οικονομικά των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail60711.67%
ΟΙΚ3105 - Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail681116.18%
ΟΙΚ4107 - Οικονομικά των Νομισματικών Ενώσεων ΙΙ26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4375.00%
ΟΙΚ4207 - Οικονομικά Υποδείγματα της Θεωρίας Καινοτομίας26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12541.67%
ΟΙΚ3204 - Οικονομικές Προβλέψεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10365.83%
ΟΙΚ3301 - Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail29620.69%
ΟΙΚ3110 - Οικονομική Μεγέθυνση Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail245218.57%
ΟΙΚ3103 - Οικονομική Πολιτική26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2613.85%
ΟΙΚ3104 - Οικονομική του Περιβάλλοντος26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3226.25%
ΟΙΚ3211 - Οικονομική των Επιχειρήσεων26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8444.76%
ΟΙΚ3112 - Προχωρημένη Μακροοικονομική26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12216.67%
ΟΙΚ1003 - Στατιστική Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2483714.92%
ΟΙΚ3309 - Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8156.17%
ΟΙΚ4203 - Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail351645.71%
ΟΙΚ3207 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι26/11/201919 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail841011.90%