Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών363391.67%82892352.84%3.23%12 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΟΙΚ2402 - Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙV15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25683.13%
ΟΙΚ1402 - Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail408133.19%
ΟΙΚ3114 - Αστική και Περιφερειακή Οικονομική15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26151.92%
ΟΙΚ3601 - Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5658.93%
ΟΙΚ3106 - Διεθνής Χρηματοοικονομική15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8467.14%
ΟΙΚ3501 - Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων για Οικονομολόγους15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9733.09%
ΟΙΚ3113 - Ελληνική Οικονομία Ι15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16242.47%
ΣΚΕ3301 - Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7800.00%
ΟΙΚ2501 - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail54591.65%
ΟΙΚ4501 - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1417.14%
ΟΙΚ3108 - Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25972.70%
ΟΙΚ1004 - Μαθηματικά ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail671223.28%
ΟΙΚ2004 - Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail651152.30%
ΟΙΚ3202 - Μάνατζμεντ Ι15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1151613.91%
ΟΙΚ1005 - Μικροοικονομική Θεωρία Ι15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail764172.23%
ΟΙΚ2005 - Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail558173.05%
ΟΙΚ4102 - Νομισματική Θεωρία ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2000.00%
ΟΙΚ2006 - Οικονομετρία ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail652142.15%
ΟΙΚ3111 - Οικονομικά της Εργασίας Ι15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18452.72%
ΟΙΚ4105 - Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3000.00%
ΟΙΚ3210 - Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail146106.85%
ΟΙΚ4205 - Οικονομικά των Μέσων Επικοινωνίας και Ψυχαγωγίας ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2700.00%
ΟΙΚ3302 - Οικονομική Ανάπτυξη Ι15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10932.75%
ΟΙΚ3110 - Οικονομική Μεγέθυνση Ι15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20052.50%
ΟΙΚ3103 - Οικονομική Πολιτική15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail23020.87%
ΟΙΚ2101 - Οικονομική των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11732.56%
ΟΙΚ4202 - Οικονομικοί και Χρηματιστηριακοί Δείκτες15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2613.85%
ΟΙΚ1301 - Πολιτική Οικονομία Ι15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail307123.91%
ΟΙΚ1006 - Στατιστική ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail707182.55%
ΟΙΚ4305 - Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα ΙΙ15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1200.00%
ΟΙΚ4203 - Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2114.76%
ΟΙΚ3214 - Τραπεζική Χρηματοοικονομική15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26072.69%
ΟΙΚ3213 - Χρηματοοικονομική Λογιστική15/05/201712 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26262.29%