Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης646093.75%61383886.32%13.13%18 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΕΠΑ 307 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9211.09%
ΕΠΑ 604 - Αξιολόγηση και μετρήσεις στην προσχολική αγωγή08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail79810.13%
ΕΠΑ 134 - Αρχές ηγεσίας στην εκπαίδευση08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις35411.43%
ΓΕΡΝ100 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1616.25%
ΓΕΡΝ101 - ΓΕΡΜΝΑΝΙΚΑ ΙΙ08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5120.00%
ΕΠΑ 126 - Διγλωσσία και εκμάθηση της δεύτερης / ξένης γλώσσας: μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail179158.38%
ΔΑΣ 101 - Διδακτικές Ασκήσεις Ι08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail104109.62%
ΔΑΣ 103 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙβ08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1694325.44%
ΔΑΣ 105 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙβ08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail000.00%
ΕΠΑ 203 - Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail256249.38%
ΕΠΑ 105 - Διδακτική Μεθοδολογία προσχολικής εκπαίδευσης08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις23000.00%
ΕΠΑ 206 - Διδακτική Μεθοδολογία των κοινωνικών σπουδών08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail251176.77%
ΕΠΑ 303 - Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail323144.33%
ΕΠΑ 703 - Εικαστικά Ι08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8589.41%
ΕΠΑ 505 - Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail801012.50%
ΕΠΑ 508 - Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις21152.37%
ΕΠΑ 208 - Θρησκευτική Παιδεία08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail38882.06%
ΕΠΑ 108 - Ιστορία της Εκπαίδευσης08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις8622.33%
ΕΠΑ 708 - Ιστορία της Τέχνης και εφαρμογές08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6634.55%
ΕΠΑ 312 - Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6557.69%
ΕΠΑ 304 - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail29751.68%
ΕΠΑ 314 - Κοινωνιολογία της Οικογένειας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19221.04%
ΣΕΜ 351 - Κοινωνιολογία του Σχολείου08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15426.67%
ΕΠΑ 202 - Μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις28151.78%
ΕΠΑ 706 - Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων IV08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6334.76%
ΕΠΑ 702 - Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18284.40%
ΕΠΑ 504 - Νεοελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία και μικρό παιδί08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις33151.51%
ΕΠΑ 404 - Οι φυσικές επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις39923.08%
ΕΠΑ 120 - Οικονομία και προγραμματισμός στην εκπαίδευση08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις3300.00%
ΕΠΑ 302 - Παιδαγωγική Ψυχολογία08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις43540.92%
ΕΠΑ 401 - Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ι08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις962323.96%
ΕΠΑ 310 - Προληπτικά- Παρεμβατικά προγράμματα στην εκπαίδευση- Ψυχική ανθεκτικότητα08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10732.80%
ΕΠΑ 103 - Προσχολική παιδαγωγική08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail227104.41%
ΣΕΜ 212 - Σεμινάριο Αισθητικής Αγωγής: Διδασκαλία του τραγουδιού08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις161275.00%
ΣΕΜ 120 - Σεμινάριο Αναδυόμενου Γραμματισμού08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15746.67%
ΣΕΜ 323 - Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Θέματα Κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις13215.38%
ΣΕΜ 326 - Σεμινάριο αναπτυξιακής ψυχολογίας: Σύγχρονες ερευνητικές και θεωρητικές προσεγγίσεις08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20315.00%
ΣΕΜ 572 - Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας με παιδαγωγικές διαστάσεις08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1616.25%
ΣΕΜ 514 - Σεμινάριο Γλωσσολογίας: Διδασκαλία της γλώσσας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19421.05%
ΣΕΜ 128 - Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις16425.00%
ΣΕΜ 213 - Σεμινάριο Διδασκαλίας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις16956.25%
ΣΕΜ 332 - Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής νηπίων και παιδιών08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19315.79%
ΣΕΜ 133 - Σεμινάριο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1218.33%
ΣΕΜ 503 - Σεμινάριο Ελληνικής Φιλολογίας και Θεατρικής Παιδείας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις17423.53%
ΣΕΜ 599 - Σεμινάριο Ερμηνευτικής Θεολογίας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1500.00%
ΣΕΜ 327 - Σεμινάριο Κοινωνικής Ψυχολογίας: Εφαρμογές στην εκπαίδευση08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16212.50%
ΣΕΜ 352 - Σεμινάριο Κοινωνιολογίας της Οικογένειας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1600.00%
ΣΕΜ 334 - Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16318.75%
ΣΕΜ 505 - Σεμινάριο Παιδικής Λογοτεχνίας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις17635.29%
ΣΕΜ 125 - Σεμινάριο Συγκριτικής Προσχολικής Παιδαγωγικής08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15213.33%
ΣΕΜ 135 - Σεμινάριο Σχολικής και Προσχολικής Παιδαγωγικής: Ο ρόλος της γλώσσας στη διδασκαλία και στη μάθηση08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail000.00%
ΣΕΜ 330 - Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας: Ψυχική ανθεκτικότητα08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16212.50%
ΣΕΜ 131 - Σεμινάριο Φυσικής Δραστηριότητας και Κινητικής Δημιουργικότητας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15746.67%
ΕΠΑ 602 - Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail331195.74%
ΕΠΑ 605 - Στατιστική στην Εκπαίδευση ΙΙ08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail27622.22%
ΕΠΑ 109 - Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11897.63%
ΕΠΑ 507 - Φιλοσοφία της παιδείας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10077.00%
ΕΠΑ 711 - Φυσική Αγωγή νηπίων ΙΙΙ08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9433.19%
ΕΠΑ 112 - Φυσική και ψυχοκινητική αγωγή08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail49510.20%
ΕΠΑ 107 - Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας08/05/201718 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9677.29%