Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης4747100.00%72494215.81%6.78%28 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
Α07Σ03 - H εκπαίδευση στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail32515.63%
ΑΓΓΠ010 - Αγγλικά Ι18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail194147.22%
ΑΓΓΠ030 - Αγγλικά ΙΙΙ18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13842.90%
Γ01Π01 - Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και πράξη18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20752.42%
Ε02Π10 - Βασικές αρχές της Οικολογίας18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail259103.86%
Ε01Π05 - Βασικές Γεωματρικές Έννοιες18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail208125.77%
Ε02Σ08 - Βιολογία: Διδασκαλία και μάθηση για τους ζωντανούς οργανισμούς με διερεύνηση18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15320.00%
Α06Π13 - Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8555.88%
Γ02Σ09 - Διδακτική και εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2926.90%
Ε03Σ10 - Διδακτική του προγραμματισμού – η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19631.58%
Δ05Π10 - Διεπιστημονικές διαστάσεις και προσεγγίσεις της Ιστορίας18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail419307.16%
Β05Π11 - Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6634.55%
Δ03Α01 - Εικαστική έκφραση του παιδιού: Ζωγραφική και εφαρμογές18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4512.22%
Δ01Π08 - Εισαγωγή στη Γλωσσολογία18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail14264.23%
Ε01Σ03 - Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και την Στατιστική18/12/201915 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail100.00%
Δ02Π01 - Εισαγωγή στη Φιλοσοφία18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4124.88%
Β01Π01 - Εισαγωγή στη Ψυχολογία18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail265186.79%
Α01Π01 - Εισαγωγή στην Παιδαγωγική18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail687395.68%
Ε03Π01 - Εισαγωγή στην πληροφορική και Εργαστήριο18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7856.41%
Β04Π02 - Επικοινωνία και Διαπροσωπικές σχέσεις18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail205136.34%
Α11Π04 - Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με την χρήση των νέων τεχολογιών (e-Learning)18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail199126.03%
Α06Σ07 - Η Διδασκαλία σε πολύγλωσσες/πολυπολιτισμικές τάξεις18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2114.76%
Δ01Π06 - Η Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος μέσω της αφήγησης18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail258103.88%
Α05Π06 - Η έμφυλη ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail197105.08%
Α01Π02 - Η Συγκριτική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: τάσεις και προκλήσεις18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail583366.17%
Ε02Π03 - Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6757.46%
Ε03Σ06 - Ηλεκτρονικό Γραφείο18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail52713.46%
Β03Π12 - Μάθηση και Διδασκαλία της γραπτής έκφρασης με χρήση πολυμέσων18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4349.30%
Β03Π13 - Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail22693.98%
Ε01Π07 - Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail21173.32%
Ε02Π06 - Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail211125.69%
Β01Σ10 - Μνήμη: Δομή, λειτουργία και διαταραχές της18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25312.00%
Δ03Α09 - Μουσική με έμφαση στη Μουσικοπαιδαγωγική18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4824.17%
Δ01Π17 - Νεοελληνική Γραμματική18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail296155.07%
Δ01Π13 - Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Αφηγηματικές Ταυτότητες18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail253124.74%
Β06Σ10 - Νοημοσύνη18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1616.25%
Β03Π03 - Οργάνωση και δυναμική της σχολικής τάξης18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail185137.03%
Α01Σ05 - Παιδαγωγική Προσέγγιση της Ιστορίας18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3113.23%
Β05Π06 - Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στη σχολική ηλικία18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail244176.97%
Α06Π14 - Συνομιλώντας με την (εθνο)πολιτισμική ετερότητα σε χώρους πολιτιστικής εμπειρίας και μάθησης: εκπαιδευτικές, κοινωνικές, θεσμικές, πολιτισμικές αφετηρ18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8855.68%
Γ03Σ06 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2613.85%
ΣΠΑ 2 - Σχολική Πρακτική Ασκηση 218/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1611811.18%
Β05Σ09 - Σχολική Συμβουλευτική για εφήβους με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3239.38%
Α14Π01 - Το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα: Θεωρία και έρευνα18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail312123.85%
Α15Σ01 - ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3313.03%
Γ03Π10 - ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail278207.19%
Β02Σ06 - Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού18/12/201928 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1815.56%