Σύνθεση

 

 

Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.:  Γεώργιος Κοσιώρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,

Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

e-mail: vrec-aca_AT_uoc.gr

 

Μέλη Καθηγητές

     

Αναπληρωματικά Μέλη

 

Έλενα Αναγνωστοπούλου
Καθηγήτρια, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

e-mail: anagnostopoulou_AT_uoc.gr

     

Μαρία Βενιέρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

e-mail: venierim_AT_uoc.gr

 

Σπύρος Αναστασιάδης
Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

e-mail: spiros_AT_iesl.forth.gr

     

Αντώνιος Αργυρός
Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

e-mail: argyros_AT_csd.uoc.gr

 

Ευάγγελος Τζουβελέκας
Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

e-mail: v.tzouvelekas_AT_uoc.gr

     

Ελένη Φουρναράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας

e-mail: elfou_AT_uoc.gr

 

Ανδρέας Φουντουλάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

e-mail: afount_AT_edc.uoc.gr

     

Άννα Στραταριδάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

e-mail: astrat_AT_edc.uoc.gr

 

Εμμανουήλ Χρυσός
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή

e-mail: chrysose_AT_uoc.gr

     

Ιωάννης Ζαγανάς
Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή

e-mail: zaganas_AT_uoc.gr

 

Εκπρόσωποι προσωπικού

     

Αναπληρωματικοί

 

Καλλιόπη Κατσαμποξάκη
ΕΕΠ

e-mail: katsampoxaki_AT_uoc.gr

     

Παναγιώτα Ριζοπούλου 
ΕΕΠ

e-mail: nrizop_AT_csd.uoc.gr

 

Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης 
ΕΔΙΠ

e-mail: em.chalkiadakis_AT_edc.uoc.gr

     

Αλέξανδρος Μαριδάκης 
ΕΔΙΠ

e-mail: maridakis_AT_uoc.gr

 

Μαρία Δραμουντάνη
ΕΤΕΠ

e-mail: dramount_AT_biology.uoc.gr

     

Μιχάλης Δρετάκης 
ΕΤΕΠ

e-mail: michdret_AT_nhmc.uoc.gr

 
Μαρία Μανιουδάκη
Ι.Δ.Α.Χ.
e-mail: manioudaki_AT_uoc.gr
     
Αλέξανδρος Μαραγκουδάκης
Μόνιμος
e-mail: amaragkoudakis_AT_uoc.gr
 
Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί.          

Τη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίζει διοικητικά η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού με Γραμματέα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας την κ. Αντωνία Κωνσταντέλη και αναπληρώτρια την κ. Καρκανάκη Ελένη, υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.

E-mail Γραμματείας: modip.secretariat_AT_uoc.gr

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

     

 

 
Εύα Μιχελιδάκη
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Τηλέφωνο: 2810 393376
e-mail: eva.michelidaki_AT_uoc.gr
         
Ελένη Καρκανάκη
Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Τηλέφωνο: 2810 393378
e-mail: eleni.karkanaki_AT_uoc.gr
      Αντωνία Κωνσταντέλη
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Γραμματέας ΜΟΔΙΠ  Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 393377
e-mail: antonia.konstanteli_AT_ uoc.gr
 
Caroline Codrington
Υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Τηλέφωνο: 2810 393179
e-mail: caroline.codrington_AT_uoc.gr
      Γεώργιος Λογαριαστάκης
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393375
e-mail: giorgos.logariastakis_AT_uoc.gr
 
Αναστασία Διακάτου
Υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Τηλέφωνο: 2810 393379
e-mail: anastasia.diakatou_AT_uoc.gr
      Καλλιόπη  Βαρούχα
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 28310 77865
e-mail: kvarouha_AT_uoc.gr
 

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ

     

 

 
Ιωάννης Κοσμάς
Τηλέφωνο: 2810 393368
e-mail: support_AT_modip.uoc.gr
         

 

Προηγούμενες Συνθέσεις ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης