Σύνθεση

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 
από 09-05-2018 (Απόφαση Συγκλήτου 5780/09-05-2018/ ΑΔΑ: ΨΦΠΔ469Β7Γ-276)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΔΑΦΕΡΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΧΡΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών