Σύνθεση

 

Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Απόφαση Συγκλήτου 472/18-11-2021 / ΑΔΑ: ΨΚ4Ω469Β7Γ-1ΘΔ
 

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.:  Γεώργιος Κοσιώρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας,

Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

e-mail: vrec-aca_AT_uoc.gr

 

Μέλη Καθηγητές

     

Αναπληρωματικά Μέλη

 

Έλενα Αναγνωστοπούλου
Καθηγήτρια, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

e-mail: anagnostopoulou_AT_uoc.gr

     

Μαρία Βενιέρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

e-mail: venierim_AT_uoc.gr

 

Σπύρος Αναστασιάδης
Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

e-mail: spiros_AT_iesl.forth.gr

     

Αντώνιος Αργυρός
Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

e-mail: argyros_AT_csd.uoc.gr

 

Ευάγγελος Τζουβελέκας
Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

e-mail: v.tzouvelekas_AT_uoc.gr

     

Στυλιανή Γιακουμάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας

e-mail: sgiakoumaki_AT_uoc.gr

 

Ανδρέας Φουντουλάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

e-mail: afount_AT_edc.uoc.gr

     

Ελένη Βασιλάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

e-mail: vasilaki_AT_edc.uoc.gr

 

Ιωάννης Τσιαούσης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή

e-mail: jtsiaoussis_AT_med.uoc.gr

     

Ιωάννης Ζαγανάς
Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή

e-mail: zaganas_AT_uoc.gr

 

Εκπρόσωποι προσωπικού

     

Αναπληρωματικοί

 

Καλλιόπη Κατσαμποξάκη - Hodgetts 
ΕEΠ

e-mail: katsampoxaki_at_uoc.gr

     

(δεν έχει υποδειχθεί)
 

 

 

Ελένη Παπαδογιαννάκη 
ΕΔΙΠ

e-mail: elenip_at_math.uoc.gr

     

Αλέξανδρος Μαριδάκης
ΕΔΙΠ

e-mail: maridakis_AT_uoc.gr

 

Μαρία Δραμουντάνη
ΕΤΕΠ

e-mail: dramount_AT_uoc.gr

     

Μιχαήλ Δρετάκης 
ΕΤΕΠ

e-mail: dretakis_AT_uoc.gr

 

Καλλιόπη Βαρούχα
Διοικητική Υπάλληλος

e-mail: kvarouha_AT_uoc.gr

     

Κυριακή Ροκάκη
Διοικητική Υπάλληλος

e-mail: rokaki_AT_uoc.gr

 
 
Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί.          

Τη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίζει διοικητικά η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού με Γραμματέα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας την κ. Χαρίκλεια Παπαδάκη και αναπληρώτρια την κ. Φωτούλα Γραφανάκη, υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.

E-mail Γραμματείας: modip.secretariat_AT_uoc.gr

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

     

 

 
Ελένη Καρκανάκη
Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Τηλέφωνο: 2810 393378
e-mail: eleni.karkanaki_AT_uoc.gr
      Αντωνία Κωνσταντέλη
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 394899
e-mail: antonia.konstanteli_AT_ uoc.gr
 
Caroline Codrington
Υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Τηλέφωνο: 2810 393179
e-mail: caroline.codrington_AT_uoc.gr
      Γεώργιος Λογαριαστάκης
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393375
e-mail: giorgos.logariastakis_AT_uoc.gr
 
Αναστασία Διακάτου
Υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Τηλέφωνο: 2810 393379
e-mail: anastasia.diakatou_AT_uoc.gr
      Χαρίκλεια Παπαδάκη 
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393376
e-mail: papadakch_AT_uoc.gr
 
Αγάπη Βαθιανάκη
Υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Τηλέφωνο: 2810 393374
e-mail: agapi.vathianaki_AT_uoc.gr
      Φωτούλα Γραφανάκη 
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393377
e-mail: fotoula.grafanaki_AT_uoc.gr
 
        Αλεξάνδρα Σούφρα 
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393373
e-mail: alexandra.soufra_AT_uoc.gr
 

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ

     

 

 
Ιωάννης Κοσμάς
Τηλέφωνο: 2810 393368
e-mail: support_AT_modip.uoc.gr
      Λεωνίδας Αναγνώστου
Τηλέφωνο: 2810 393362
e-mail: leonidas.anagnostou_AT_uoc.gr
 
        Φώτιος Μαθιουδάκης
Τηλέφωνο: 2810 393362
e-mail: fmathioudakis_AT_uoc.gr
 

 

Προηγούμενες Συνθέσεις ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης