Σύνθεση

 

 

Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΑΔΑ: 6YNT469Β7Γ-ΘΟΖ)

 

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.:  Ιωάννης Καρακάσης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

 

Μέλη Καθηγητές

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 
Έλενα Αναγνωστοπούλου
Καθηγήτρια, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
  Μαρία Βενιέρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
 
Σπύρος Αναστασιάδης
Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας
  Αντώνιος Αργυρός
Καθηγητής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
 
Ευάγγελος Τζουβελέκας
Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Ελένη Φουρναράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας
 
Ανδρέας Φουντουλάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
  Άννα Στραταριδάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
 
Εμμανουήλ Χρυσός
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή
  Ιωάννης Ζαγανάς
Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή
 
   

Εκπρόσωποι προσωπικού

 

Αναπληρωματικοί

 
Καλλιόπη Κατσαμποξάκη
ΕΕΠ
  Παναγιώτα Ριζοπούλου 
ΕΕΠ
 
Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης 
ΕΔΙΠ
  Αλέξανδρος Μαριδάκης 
ΕΔΙΠ
 
Μαρία Δραμουντάνη
ΕΤΕΠ
  Μιχάλης Δρετάκης 
ΕΤΕΠ
 
Μαρία Μανιουδάκη
Ι.Δ.Α.Χ.
 
Αλέξανδρος Μαραγκουδάκης
Μόνιμος
 
Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί.      
Τη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίζει διοικητικά η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού με Γραμματέα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας την κ. Αντωνία Κωνσταντέλη και αναπληρώτρια την κ. Καρκανάκη Ελένη, υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.  

 

     
Εύα Μιχελιδάκη
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Τηλέφωνο: 2810 393 376
e-mail: eva.michelidaki @ uoc.gr
  Ελένη Καρκανάκη
Προϊσταμένη Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393378
e-mail: eleni.karkanaki @ uoc.gr
 
Caroline Codrington
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393179
e-mail: caroline.codrington @ uoc.gr
  Αντωνία Κωνσταντέλη
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Γραμματέας ΜΟΔΙΠ  Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 393377
e-mail: antonia.konstanteli @ uoc.gr
 
Καλλιόπη  Βαρούχα
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2831077865
e-mail: kvarouha @ uoc.gr
  Γεώργιος Λογαριαστάκης
Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών
Τηλέφωνο: 2810 393375
e-mail: giorgos.logariastakis @ uoc.gr
 
Ιωάννης Κοσμάς
Τεχνική Yποστήριξη Πληροφ. Συστήματος ΜΟΔΙΠ
Τηλέφωνο: 2810393368
e-mail: kosmas @ uoc.gr
     

E-mail Γραμματείας: modip.secretariat @ uoc.gr

E-mail Τεχνικής Υποστήριξης: support @ modip.uoc.gr

     

 

Προηγούμενες Συνθέσεις ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης