Προηγούμενες Συνθέσεις

 
από 30-06-2016 έως - (Απόφαση Συμβουλίου 46/30.06.2016/ ΑΔΑ: ΨΕΞΡ469Β7Γ-Θ66)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 
από 08-03-2016 έως - (Απόφαση Συμβουλίου 15/02.03.2016/ ΦΕΚ 617/8-3-2016)
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 
από 21-10-2015 έως - 22-02-2016 (αριθμ. 13.108/21.10.2015/ ΦΕΚ 2465/16-11-2015)
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 
από 24-03-2015 έως 02-10-2015 (Απόφαση Συμβουλίου 21/ 24-03-2015 - ΑΔΑ: ΨΑΞΗ469Β7Γ-ΕΕΕ, ΔΠΥ159802/Ζ1/09.10.2015 - ΑΔΑ: ΒΜΦ0465ΦΘ3−375)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρώτρια Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 
από 19-02-2013 έως 24-03-2015 (αποφ 2001/ 19-02-013,ΦΕΚ 475/τ. Β΄/28.02.2013, Αποφ.Συμβ. 17 /04-04-2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΤ469Β7Γ-ΛΔΑ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αναπληρώτρια Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
ΑΒΔΕΛΑ ΕΦΗ Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εκπρόσωπος ΕΕΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ Ι
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, πρώην κλάδου ΕΕΔΙΠ ΙΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 
από 1-9-2011 έως 12/12/2012, (Φ.Ε.Κ. 241/29.07.2011, ΦΕΚ 2129/22-11-2011, ΦΕΚ 153 /09.04.2013)
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 
από 06-05-2010 έως 01-09-2011 (Απόφαση Συγκλήτου 277/06-05-2010)
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Δεν ορίστηκε Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

 
από 22-01-2009 έως 06-05-2010 (Απόφαση Συγκλήτου 263/22-01-2009)
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής Τμήματος Χημείας
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
ΤΑΦΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης