Τμήμα Ψυχολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Δαφερμάκης Μανόλης (Συντονιστής)
  • Γιοβαζολιάς Θεόδωρος
  • Θέμελη Όλγα
  • Καφέτσιος Κωνσταντίνος
  • Χατήρα Καλλιόπη